Látogatók összesen: 948839

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 8 vendég van a webhelyen.

Kitüntetés

 Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Úr az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Elismerő Oklevelet adományozott a környezetügyi ágazat területén végzett négy évtizedes példaértékű munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából Puki Istvánnénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügykezelőjének.

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Főosztályunkon 2015. augusztus 21-én (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kormányhivatalunkon  2015. augusztus  7-én (pénteken) és augusztus 8-án (szombaton) pénteki munkanap szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

Kitüntetés

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár úr Környezetünkért Emlékplakettet adott át Molnár Sándornak, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya ügyintézőjének, a korábbi felügyelőség stabil gazdasági alapjainak megteremtése, a kormányhivatali integráció zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett munkája elismeréseként.

 

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Főosztályunkon 2015. június 26-án (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je a Köztisztviselők Napja, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap. Ennek megfelelően 2015. július 1-én (szerdán) Főosztályunkon a munka és az ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztatás

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2015 évben is

kiemelt figyelmet szentel az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének

növelésére, a megelőzési felhívások propagálására, a rendőrségről

alkotott pozitív kép erősítésére, a bűncselekmények felderítésére,

megelőzésére. 

 

Vízparti veszélyek

Vakáció

Tájékoztatás

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-ével megszűntek. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség általános jogutódja a rendelet 3. számú 5. pontja szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal.

A felügyelőségek környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági hatásköreit 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok gyakorolják. A hatáskörök a szervezeti átalakulástól függetlenül változatlanok maradtak!
Az ügyintézés továbbra is a Nyíregyháza Kölcsey u. 12-14. szám alatt történik, az ügyfélfogadás rendje is változatlan, postai, a telefonos (fax) elérhetőségek sem változtak.
A rendelet értelmében változott azonban az a földrajzilag lehatárolható terület ahol a kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a hatásköreiben eljárhat (illetékességi terület). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlására a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén jogosult.
A felügyelőség korábbi számlaszámai megszűntek, az igazgatási szolgáltatási díjakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal számlaszámára kell ezt követően befizetni!
A szervezeti átalakítástól függetlenül továbbra is biztosítjuk az ügyintézés zavartalanságát! A további változásokról (e-mail címek, számlaszámok, honlap) folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2015. március 20-án (pénteken) volt kolléganőnk temetése miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Tisztelt Ügyfeleink, Környezetvédelmi Szolgáltatók!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, a Környezetvédelmi Szolgáltató Szervezeteket, hogy
2015. január 23-ától változtak a szakmai konzultációra vonatkozó szabályok.
A változásokról az alábbi tájékoztatót teszem közzé:
 
  1. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM szerint a felügyelőségen kezdeményezett, a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó konzultációért díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 4. számú melléklete határozza meg. A konzultációs óradíj 6.000,- Ft. A díjat befolyásoló tényező még a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma. Szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartamát, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaórát kell számításba venni.
  2. Folyamatban lévő ügyekben, az eljárás tárgyát képező kérdésben kezdeményezett konzultációért nem kell konzultációs díjat fizetni.
  3. A konzultáció nem pótolja a közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel.
  4. Továbbra is lehetőség van a konzultációs díjat a helyszínen megfizetni, vagy a konzultáció egyeztetését követően, a konzultációt megelőzően a felügyelőség számlaszámára elutalni.
A felügyelőség az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi a konzultációkat, ezért kérem, hogy konzultációs igény esetén a konzultációs időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket előzetesen a felügyelőség munkatársával egyeztetni szíveskedjen! A szóban, közvetlenül a felügyelőség munkatársaival folytatott konzultáción kívül írásban is várjuk állásfoglalás iránti kérelmeiket, melyeket szintén a fenti a konzultációs díj terhel.
Szentesi Péter 
igazgató

Búcsú Zsigó Krisztától

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közös közleménye.

Szomorú szívvel és döbbent fájdalommal tudatjuk, hogy Zsigó Krisztina, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kománytisztviselője, a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység természetvédelmi őrkerület-vezetője életének 39. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Kriszta 2005 januárjától 2012 decemberéig volt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa. Vezető szerepet játszott a természet- és tájvédelmi hatósági munka átvételében, hiszen mindent tudott az állatokról, növényekről és élőhelyeikről. Széles körű tudásával, szorgalmával a Felügyelőség minden dolgozójának példát mutatott. Az elmúlt két évben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának kiemelkedő felelősségérzettel és hivatástudattal rendelkező tagjaként tevékenykedett. Rövid idő alatt a tájegység, de az egész Őrszolgálat egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó munkatársa lett.
Személyében egy igaz embert, jó kollégát, elhivatott természetvédőt gyászolunk. Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt őszintén szerettük. Mosolygós arca mindig előttünk marad, csilingelő nevetése most is, és még nagyon sokáig itt visszhangzik a fülünkben.
Zsigó Krisztinát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját halottjának tekinti.
 
Néhai kolléganőnk emlékét kegyelettel megőrizzük.
 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246

 

felsotiszavideki [at] zoldhatosag [dot] hu (E-mail)
 
Számla szám:
10044001-00299695-00000000
 
  
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál