Látogatók összesen: 707106

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 5 vendég van a webhelyen.

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közös közleménye.

Szomorú szívvel és döbbent fájdalommal tudatjuk, hogy Zsigó Krisztina, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kománytisztviselője, a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység természetvédelmi őrkerület-vezetője életének 39. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Kriszta 2005 januárjától 2012 decemberéig volt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa. Vezető szerepet játszott a természet- és tájvédelmi hatósági munka átvételében, hiszen mindent tudott az állatokról, növényekről és élőhelyeikről. Széles körű tudásával, szorgalmával a Felügyelőség minden dolgozójának példát mutatott. Az elmúlt két évben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának kiemelkedő felelősségérzettel és hivatástudattal rendelkező tagjaként tevékenykedett. Rövid idő alatt a tájegység, de az egész Őrszolgálat egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó munkatársa lett.
Személyében egy igaz embert, jó kollégát, elhivatott természetvédőt gyászolunk. Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt őszintén szerettük. Mosolygós arca mindig előttünk marad, csilingelő nevetése most is, és még nagyon sokáig itt visszhangzik a fülünkben.
Zsigó Krisztinát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját halottjának tekinti.
 
Néhai kolléganőnk emlékét kegyelettel megőrizzük.
 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 8051/2014. számú, a Tisza bal parti töltés 143+258 és 159+382 tkm közötti szakaszán az árvízvédelmi rendszer elemeinek (árvízvédelmi töltés, műtárgy, vízmérce) komplex fejlesztése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban 2014. november 26. (szerda) 11:00-kor tartott közmeghallgatásról készült kép- és hangfelvétel a felügyelőségen megtekinthető.

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2015. január 9-én (pénteken) és január 10-én (szombaton) pénteki munkanap szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

 

A 6786/2014. számú, ex lege védett lápterület kiterjedésének lehatárolása ügyében hivatalból indult eljárásban 2014. augusztus 19. (kedd) 10:00-kor tartott közmeghallgatásról készült kép- és hangfelvétel a felügyelőségen megtekinthető.

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) b) pontja értelmében

a felügyelőségen igazgatási szünet lesz 2014. december 29-től, 2015. január 5-ig. A Felügyelőség igazgatója az igazgatási szünet alatt a szabadságot ennek figyelembevételével adta ki.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Felügyelőség biztosítja a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást, azonban kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésénél vegyék figyelembe az elrendelt igazgatási szünetet.

 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, és egyéb érintetteket, hogy 2014. december 29. - 31. között ügyeletet tart, ezért a beadványokat 12:00 óráig tudjuk fogadni. 2015. január 5-től az ügymenet és az ügyfélfogadás a megszokott rend szerint zajlik. A közérdekű bejelentések megtételére a fenti időpontban, valamint a 06-30-6207007-es ügyeleti telefonon van lehetőség.

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. december 12-én (pénteken) és december 13-án (szombaton) az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 20-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31-ig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15-től fogad adatokat a rendszer. 

2015. január 1-től azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be. 


Nyíregyháza, 2014. november 18.

 

Szentesi Péter

igazgató

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. október 18-án (szombaton) pénteki munkarend szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

2014. október 24-én (pénteken) a munka és az ügyfélfogadás a Felügyelőségen szünetel.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2014. szeptember 30-ai módosítása értelmében azok a begyűjtési és tárolási engedélyek, melyek érvényességi ideje 2015. január 1. után jár le a Ht. korábbi szabályozása ellenére - 2015. január 1-jével nem vesztik érvényüket, hanem a bennük foglalt ideig érvényesek. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység az engedély érvényességi ideje alatt jogszerűen folytatható.

 
Nyíregyháza, 2014. október 6.
 
Szentesi Péter
igazgató

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246


Telefon:
06-42-598-930

Ügyeleti Telefon:
06-30-620-7007

 
Fax:
06-42-598-941
felsotiszavideki [at] zoldhatosag [dot] hu (E-mail)

 
Számla szám:
10044001-01711923-00000000
 
 
Nyíregyházi Felügyelőség központosított bevételek beszedési számla száma:

10044001-01711923-31000006 
 
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál