Látogatók összesen: 636851

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.

Tisztelt Ügyfeleink!

 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a hatásköreiben 2014. szeptember 10-ével bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

2014. szeptember 10-ével a felügyelőségek vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörei átkerülnek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz. A hatáskör átszervezésére a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet alapján kerül sor. A rendelet a Magyar Közlöny 120. számában jelent meg.
A felügyelőségen indult és 2014. szeptember 10-én folyamatban lévő vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, mint vízvédelmi hatóságnál folytatódnak!
Továbbra is a felügyelőség hatáskörébe tartozik a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos feladatok közül a kármentesítés, melyet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályoz.
A felügyelőség környezetvédelmi és természetvédelmi hatásköreit a változások nem érintik!
Nem változik a felügyelőség elnevezése, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje és bankszámlaszáma sem.
A szervezeti átalakítás végrehajtása során mindkét hatóság biztosítja az ügyek zavartalan intézését!
Nyíregyháza, 2014. szeptember 10.
Szentesi Péter
igazgató

Miniszteri elismerő oklevél

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Szentmiklóssy Józsefné ügykezelőnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársának, négy évtizedes precíz, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott.

Szentmiklóssy Józsefné

Tájékoztató az aszfalt hulladékról

 Az önkormányzati utak felújítása során keletkezett bontási hulladékra vonatkozóan (bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től EWC 17 03 02) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a következő gyakorlatot elfogadhatónak tartja:

    1. Amennyiben az építési-bontási hulladék nem kerül a kivitelezést végző vállalkozás tulajdonába, tehát polgári jog szabályai szerint hatalmat nem gyakorol felette, rendelkezéséi joga azon nincs, úgy az önkormányzat, mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2. § 24. pontja szerinti hulladékbirtokos köteles a hulladéknak a Ht. 31. §-a szerinti megfelelő kezeléséről (hasznosításáról) gondoskodni. A hulladék további hasznosítását csak a környezetvédelmi hatóság által kiadott a bontott aszfalt hulladékra (bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től EWC 17 03 02) érvényes és jogerős, hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező végezhet.
ÉS
    2. Az aszfalt hulladék beszállítható az önkormányzat részére, anélkül, hogy az önkormányzat arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezne. A hulladék szállítását végző vállalkozásnak azonban a hulladék szállítására engedéllyel kell rendelkeznie.
TOVÁBBÁ
    3. Ebben az esetben a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is az önkormányzatot terheli. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje minden év március 1. 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen 2014. július 15. napján (kedden) áramszünet miatt a munka és az ügyfélfogadás szünetel.

A fentiek alapján 2014. július 15. napja a Felügyelőség ügymenetében aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tisztelt Ügyfeleink!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je a köztisztviselők Napja, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap. Ennek megfelelően 2014. július 1-én (kedden) Felügyelőségünkön a munka és az ügyfélfogadás szünetel.

Rendkívüli környezeti eseménnyel kapcsolatos bejelentést a 06-30-620-7007 Ügyeleti Telefonszámon tehetnek.

Június 5. - Környezetvédelmi Világnap

 

1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: „Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.” A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPpá nyilvánította.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett ünnepségen Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át kollégáink

 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Domán Ferencnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének a hatósági engedélyezési eljárási területén végzett kiemelkedő munkájáért, valamint Farkas Rita ügyintézőnek a hulladékgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

 

 

A mi négy évünk

A Felügyelőség elkészítette beszámolóját az elmúlt négy év legfontosabbnak ítélt eredményeiről,  melyet ide kattintva megtekinthet.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. május 10-én (szombaton) pénteki munkarend szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

Te szedd!

TESZEDD

 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre.

A rendezvény célja az önkéntesség népszerűsítése mellett egyrészt, hogy az emberek szűkebb és tágabb környezete megtisztuljon az eldobált szeméttől, másrészt pedig a szemléletformálás, hogy minél több ember figyeljen oda környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által szervezett program idén nemzetközi porondon is bemutatkozik, hiszen Magyarország csatlakozik vele az Európai Bizottság Let's Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg Európát!) elnevezésű projektjéhez is, amelynek keretében május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez hasonló szemétgyűjtési akciókat.
Ha tetszik a kezdeményezés, gyere és regisztrálj!

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246


Telefon:
06-42-598-930

Ügyeleti Telefon:
06-30-620-7007

 
Fax:
06-42-598-941
felsotiszavideki [at] zoldhatosag [dot] hu (E-mail)

 
Számla szám:
10044001-01711923-00000000
 
 
Nyíregyházi Felügyelőség központosított bevételek beszedési számla száma:

10044001-01711923-31000006 
 
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál