Tájékoztató az OKIR adatszolgáltatás módosításáról, az OKIRKapu online adatszolgáltató felületről (2020. január 1-től)

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály tájékoztatja Önöket, hogy az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének eredményeként, az OKIR adatszolgáltatási lehetőségei, funkciói 2020. január 1-től megváltoznak. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltásra kerülnek egy új online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerrel.

 

Az átállás az új elektronikus űrlapra az alábbi ütemezéssel és dátumokkal történik:

• 2019. december 15-től az OKIR rendszer nem fogad be a továbbiakban ÁNYK űrlapon történő adatszolgáltatást, mivel 2019. dec. 15 és 31. között történik meg a rendszer átállítása és az adatszolgáltatások új rendszerbe történő áttétele. Az átmeneti időszakban a KÜJ és KTJ számok igénylése zavartalanul működik 2019. december 27-ig.

• 2020. január 1-től az új online szolgáltatással teljesíthetők az adatszolgáltatások.

 

Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken érhető el.

Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. A KAÜ logint követően, a felhasználó környezetvédelmi adatszolgáltatásokat (adatcsomagokat) állíthat össze és küldhet be az általa képviselt szervezet nevében.

Az új online adatszolgáltatás keretében is lehetőség nyílik arra, hogy nagy mennyiségű adatszolgáltatás esetében XML-ben történő beküldéssel teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az ehhez szükséges, megújult XML adatstruktúrák a fejlesztők számára az alábbi címen érhetők el: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/xmlapi

Az új online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk, a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán kerül publikálásra: www.web.okir.hu

A működéssel kapcsolatos kérdéseiket, problémájukat a ktkf@em.gov.hu email címre küldhetik meg.

Tájékoztatás

Az elmúlt években megnőtt azon közérdekű bejelentések száma, mely a vadonélő állatok riasztására szolgáló gázágyúk használatának zajterhelése ellen irányult.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) felhívja azon mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó ügyfeleinek figyelmét, akik a gyümölcsösök, vagy termények védelmében gázágyút kívánnak használni az alábbiakra:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

(2) Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett - felhívja annak teljesítésére.

(3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

 

A fentiek alapján a gázágyú üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól, melyhez mellékelni kell a szabványos zajterhelésről készült mérési jegyzőkönyvet is.

Tevékenység csak a Főosztály által kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat birtokában kezdhető meg.

 

A fentiek elmulasztása esetén a Főosztály a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) e) pontja és a 3. sz. melléklet 4.1.a) pontja alapján 100 000 Ft összegű zajbírságot szabhat ki.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket továbbá, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (1) bekezdése alapján:

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles

a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;

b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;

c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;

(2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának lakossági tájékoztatása

A Széna téren található légszennyezettség mérő automata állomás mérési adatai szerint – a szálló por 10 mikrométer szemcseméret alatti frakciója az elmúlt napokban meghaladta a tájékoztatási (75 μg/m3), és a riasztási küszöbértéket is (100 μg/m3):

2021.10.26-án 77,1 μg/m3,

2021.10.27-én 98,0 μg/m3,

2021. 10. 28-án 104,9 μg/m3

2021. 10. 30-án 109,0 μg/m3

2021. 10. 31-én 103,4 μg/m3

 

2021. október 29-én az analizátor technikai problémái miatt az adatrendelkezésre állás kevesebb volt mint 75 % (66,7 %), így ezen nap napi adatát nem vettük figyelembe, de a riasztási küszöbérték körül alakult a napi érték.

2021. november 1-én a hajnali óráktól a közeledő hidegfront hatására feltámadó DK-i szél az órás értékeket jelentősen lecsökkentette, a napi érték már nem érte el a tájékoztatási küszöbértéket, de az egészségügyi határérték felett volt.

 

2021. 11. 01-án 58,8 μg/m3

 

Az órás értékek a mai nap eddig az egészségügyi határérték körül alakulnak.

Nyíregyháza levegőminőségének alakulása PM10 tekintetében az órás értékek alapján (2021.11. 02.)

forrás – www.levegominoseg.hu

 

Országos PM10koncentráció jelenlegi helyzete

forrás – www.legszennyezettseg.met.hu

 

A rövidtávú, regionális meteorológiai előrejelzések szerint, a levegőminőségben a hétvégéig jelentős javulásra számíthatunk a 10-25 km/h-s átlagszélnek, a 30-50 km/h-s maximális széllökéseknek és a jelentős csapadéknak köszönhetően.

A hétvégén a nyugodtabbá váló időjárás miatt a légszennyező anyagok koncentrációja újra emelkedhet, ezért kérjük, hogy továbbra is a jó levegőminőség megőrzése érdekében kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. A szilárd tüzelésnél ügyeljenek a helyes tűzgyújtásra, nedves fával ne tüzeljenek. A hulladékok égetése (műanyagok, bútorlap, ruhanemű, stb.) TILOS és egészségre veszélyes! Kerti hulladékot (avart, nyesedéket, stb.) ne égessenek, az égetés egész évben TILOS!

A szálló por egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe.

 

Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást, és a szellőztetést lehetőleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.

 

Nyíregyháza levegőminőségének alakulása PM10 tekintetében az órás értékek alapján (2021.10.25.-11.02.)

forrás – www.levegominoseg.hu

 

A PM10 koncentráció várható alakulása 2021. november 5-ig

 

A légszennyezettséggel kapcsolatos adatok, aktuális információk folyamatosan elérhetőek a www.levegominoseg.hu, www.legszennyezettseg.met.hu honlapokon, illetve a Főosztály honlapján: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu.

 

Nyíregyháza, 2021. november 2.

 Üdvözlettel:

Rozinka Zsolt Illés

                                                                      főosztályvezető

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának lakossági tájékoztatása

A Széna téren található légszennyezettség mérő automata állomás mérési adatai szerint – a szálló por 10 mikrométer szemcseméret alatti frakciója az elmúlt napokban meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3), 28-án a riasztási küszöbértéket is (100 μg/m3):

2021.10.26-án 77,1 μg/m3,

2021.10.27-én 98,0 μg/m3,

2021. 10. 28-án 104,9 μg/m3

Az órás értékek a mai nap eddig a riasztási küszöbérték közelében alakulnak.

Országos PM10koncentráció jelenlegi helyzete

forrás – www.legszennyezettseg.met.hu

A rövidtávú, regionális meteorológiai előrejelzések szerint, a levegőminőségben a hétvégére csak kismértékű változás valószínű, jelentős javulás nem várható.

A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának fenntartása mellett kérjük a lakosság önkorlátozását:

Kérjük, hogy a levegőminőség javulása érdekében kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. A szilárd tüzelésnél ügyeljenek a helyes tűzgyújtásra, nedves fával ne tüzeljenek. A hulladékok égetése (műanyagok, bútorlap, ruhanemű, stb.) TILOS és egészségre veszélyes! Kerti hulladékot (avart, nyesedéket, stb.) ne égessenek, az égetés egész évben TILOS!

A légszennyezettség a nap folyamán az esti, éjszakai, reggeli órákban volt nagyon magas, de a PM10 szennyezettség a tegnapi napon még a déli órákban is számottevő volt. Ezért délután 1700 órától délelőtt 1100 óráig kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát, vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék.

A szálló por egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe.

Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást, és a szellőztetést lehetőleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.

 

Nyíregyháza levegőminőségének alakulása PM10 tekintetében az órás értékek alapján (2021.10.25.-10.29.)

forrás – www.levegominoseg.hu

A PM10 koncentráció várható alakulása 2021. november 1-ig

forrás – www.legszennyezettseg.met.hu

A légszennyezettséggel kapcsolatos adatok, aktuális információk folyamatosan elérhetőek a www.levegominoseg.hu, www.legszennyezettseg.met.hu honlapokon, illetve a Főosztály honlapján: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu.

 

Nyíregyháza, 2021. október 29.

 

 

                                                                              Üdvözlettel:

 

Rozinka Zsolt Illés

főosztályvezető

 

 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának lakossági tájékoztatása

A Széna téren található légszennyezettség mérő automata állomás mérési adatai szerint – a szálló por 10 mikrométer szemcseméret alatti frakciója az elmúlt napokban meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3):

2021.10.26-án 77,1 μg/m3,

  2021.10.27-én 98,0 μg/m3,

 

Az órás értékek a mai nap eddig a riasztási küszöbérték felett alakulnak.

A rövidtávú, regionális meteorológiai előrejelzések szerint, a levegőminőségben a hétvégére csak kismértékű változás valószínű, jelentős javulás nem várható.

A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának elrendelése mellett kérjük a lakosság önkorlátozását:

Kérjük, hogy a levegőminőség javulása érdekében kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. A szilárd tüzelésnél ügyeljenek a helyes tűzgyújtásra, nedves fával ne tüzeljenek. A hulladékok égetése (műanyagok, bútorlap, ruhanemű, stb.) TILOS és egészségre veszélyes! Kerti hulladékot (avart, nyesedéket, stb.) ne égessenek, az égetés egész évben TILOS!

A légszennyezettség a nap folyamán az esti, éjszakai, reggeli órákban volt nagyon magas, de a PM10 szennyezettség a tegnapi napon még a déli órákban is számottevő volt. Ezért délután 1700 órától délelőtt 1100 óráig kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát, vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék.

A szálló por egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe.

Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást, és a szellőztetést lehetőleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.

 

Nyíregyháza levegőminőségének alakulása PM10 tekintetében az órás értékek alapján (2021.10.25.-10.28.)

forrás – www.levegominoseg.hu

Országos PM10koncentráció jelenlegi helyzete

forrás – www.legszennyezettseg.met.hu

A PM10 koncentráció várható alakulása 2021. október 31-ig

forrás – www.legszennyezettseg.met.hu

A légszennyezettséggel kapcsolatos adatok, aktuális információk folyamatosan elérhetőek a www.levegominoseg.hu, www.legszennyezettseg.met.hu honlapokon, illetve a Főosztály honlapján: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu.

 

 

 

Nyíregyháza, 2021. október 28.

 

 

                                                                              Üdvözlettel:

Rozinka Zsolt Illés

főosztályvezető

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának lakossági tájékoztatása

Túl vagyunk a 2020-2021 fűtési félévének első rossz levegőminőségi időszakán. 2019 októbere óta nem volt a napi érték riasztási küszöbérték felett. Az elmúlt egy hétben a kedvezőtlen anticiklonális hatás miatt a légszennyező anyagok feldúsultak a levegőben, amihez jelentősen hozzájárult a fölénk érkező szaharai por is. Először az egészségügyi határértéket lépte túl a napi érték, majd három napon át a riasztási értéket is meghaladta.

 

Az időjárás előrejelzések alapján a keddi, szerdai napokon a köd és az újra érvényesülő anticiklonális hatások miatt a szennyező anyagok újra feldúsulhatnak, az értékek meghaladhatják az egészségügyi határértéket, ezért kérjük a lakosság önkorlátozását:

Kérjük, hogy a jó levegőminőség megőrzése érdekében kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. A szilárd tüzelésnél ügyeljenek a helyes tűzgyújtásra, nedves fával ne tüzeljenek. A hulladékok égetése (műanyagok, bútorlap, ruhanemű, stb.) TILOS és egészségre veszélyes! Kerti hulladékot (avart, nyesedéket, stb.) ne égessenek, Nyíregyháza közigazgatási területén ez egyébként is egész évben tilos!

A légszennyezettséggel kapcsolatos adatok, aktuális információk folyamatosan elérhetőek a www.levegominoseg.hu honlapon, illetve a Főosztály honlapján: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu.

 

 

Nyíregyháza, 2021. március 1.

 

 

                                                                              Üdvözlettel:

 

Rozinka Zsolt Illés

főosztályvezető

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának lakossági tájékoztatása

Véget ért egy hosszú, kedvező levegő-minőségi időszak. 2019. októbere óta nem volt a napi érték riasztási küszöbérték felett. Az elmúlt napokban már a napi értékek meghaladták az egészségügyi határértéket, a kedvezőtlen anticiklonális hatás miatt a légszennyező anyagok tovább dúsultak a levegőben.

 A Széna téren található légszennyezettség mérő automata állomás mérési adatai szerint – a szálló por 10 mikrométer szemcseméret alatti frakciója az elmúlt napokban meghaladta a tájékoztatási (75 μg/m3) és riasztási (100 μg/m3) küszöbértékeket:

2021.02.24-én 105,4 μg/m3,

2021.02.25-én 110,1 μg/m3,

Az órás értékek a mai nap eddig a riaszt10 riasztásiási küszöbérték felett alakulnak, tendenciájuk csökkenő.

Az időjárási előrejelzés alapján szombaton hidegfront érkezik, időjárásunk átmenetileg csapadékosabbá válhat, helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél.

A Füstköd-riadó Bizottság tegnapi ülése alapján a kedvező időjárás-előrejelzés miatt úgy döntött, hogy a füstköd-riadó riasztási fokozata nem lép életbe, de a lakosság tájékoztatása, a kedvezőtlen levegőminőségi helyzet javítása érdekében a tájékoztatási fokozatot elrendeli Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az elrendelés mellett kérjük a lakosság önkorlátozását:

Kérjük, hogy a levegőminőség javulása érdekében kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. A szilárd tüzelésnél ügyeljenek a helyes tűzgyújtásra, nedves fával ne tüzeljenek. A hulladékok égetése (műanyagok, bútorlap, ruhanemű, stb.) TILOS és egészségre veszélyes! Kerti hulladékot (avart, nyesedéket, stb.) ne égessenek, Nyíregyháza közigazgatási területén ez egyéként is egész évben tilos!

A szálló por (PM10) szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát, vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék.

A szálló por egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe.

Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást, és a szellőztetést lehetőleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.

 

forrás – www.levegominoseg.hu

 

A légszennyezettséggel kapcsolatos adatok, aktuális információk folyamatosan elérhetőek a www.levegominoseg.hu honlapon, illetve a Főosztály honlapján: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu.

 

 

Nyíregyháza, 2021. február 26.

 

 

                                                                              Üdvözlettel:

Rozinka Zsolt Illés

főosztályvezető

Oldalak