Látogatók összesen: 737437

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 9 vendég van a webhelyen.

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2015. március 20-án (pénteken) volt kolléganőnk temetése miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Tisztelt Ügyfeleink, Környezetvédelmi Szolgáltatók!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, a Környezetvédelmi Szolgáltató Szervezeteket, hogy
2015. január 23-ától változtak a szakmai konzultációra vonatkozó szabályok.
A változásokról az alábbi tájékoztatót teszem közzé:
 
  1. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM szerint a felügyelőségen kezdeményezett, a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó konzultációért díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 4. számú melléklete határozza meg. A konzultációs óradíj 6.000,- Ft. A díjat befolyásoló tényező még a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma. Szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartamát, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaórát kell számításba venni.
  2. Folyamatban lévő ügyekben, az eljárás tárgyát képező kérdésben kezdeményezett konzultációért nem kell konzultációs díjat fizetni.
  3. A konzultáció nem pótolja a közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel.
  4. Továbbra is lehetőség van a konzultációs díjat a helyszínen megfizetni, vagy a konzultáció egyeztetését követően, a konzultációt megelőzően a felügyelőség számlaszámára elutalni.
A felügyelőség az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi a konzultációkat, ezért kérem, hogy konzultációs igény esetén a konzultációs időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket előzetesen a felügyelőség munkatársával egyeztetni szíveskedjen! A szóban, közvetlenül a felügyelőség munkatársaival folytatott konzultáción kívül írásban is várjuk állásfoglalás iránti kérelmeiket, melyeket szintén a fenti a konzultációs díj terhel.
Szentesi Péter 
igazgató

Búcsú Zsigó Krisztától

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség közös közleménye.

Szomorú szívvel és döbbent fájdalommal tudatjuk, hogy Zsigó Krisztina, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kománytisztviselője, a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység természetvédelmi őrkerület-vezetője életének 39. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Kriszta 2005 januárjától 2012 decemberéig volt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa. Vezető szerepet játszott a természet- és tájvédelmi hatósági munka átvételében, hiszen mindent tudott az állatokról, növényekről és élőhelyeikről. Széles körű tudásával, szorgalmával a Felügyelőség minden dolgozójának példát mutatott. Az elmúlt két évben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának kiemelkedő felelősségérzettel és hivatástudattal rendelkező tagjaként tevékenykedett. Rövid idő alatt a tájegység, de az egész Őrszolgálat egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó munkatársa lett.
Személyében egy igaz embert, jó kollégát, elhivatott természetvédőt gyászolunk. Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt őszintén szerettük. Mosolygós arca mindig előttünk marad, csilingelő nevetése most is, és még nagyon sokáig itt visszhangzik a fülünkben.
Zsigó Krisztinát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját halottjának tekinti.
 
Néhai kolléganőnk emlékét kegyelettel megőrizzük.
 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 8051/2014. számú, a Tisza bal parti töltés 143+258 és 159+382 tkm közötti szakaszán az árvízvédelmi rendszer elemeinek (árvízvédelmi töltés, műtárgy, vízmérce) komplex fejlesztése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban 2014. november 26. (szerda) 11:00-kor tartott közmeghallgatásról készült kép- és hangfelvétel a felügyelőségen megtekinthető.

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2015. január 9-én (pénteken) és január 10-én (szombaton) pénteki munkanap szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

A 6786/2014. számú, ex lege védett lápterület kiterjedésének lehatárolása ügyében hivatalból indult eljárásban 2014. augusztus 19. (kedd) 10:00-kor tartott közmeghallgatásról készült kép- és hangfelvétel a felügyelőségen megtekinthető.

Tájékoztatás

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) b) pontja értelmében

a felügyelőségen igazgatási szünet lesz 2014. december 29-től, 2015. január 5-ig. A Felügyelőség igazgatója az igazgatási szünet alatt a szabadságot ennek figyelembevételével adta ki.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Felügyelőség biztosítja a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást, azonban kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésénél vegyék figyelembe az elrendelt igazgatási szünetet.

 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, és egyéb érintetteket, hogy 2014. december 29. - 31. között ügyeletet tart, ezért a beadványokat 12:00 óráig tudjuk fogadni. 2015. január 5-től az ügymenet és az ügyfélfogadás a megszokott rend szerint zajlik. A közérdekű bejelentések megtételére a fenti időpontban, valamint a 06-30-6207007-es ügyeleti telefonon van lehetőség.

Tájékoztatás

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. december 12-én (pénteken) és december 13-án (szombaton) az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 20-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31-ig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15-től fogad adatokat a rendszer. 

2015. január 1-től azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be. 


Nyíregyháza, 2014. november 18.

 

Szentesi Péter

igazgató

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246

 

felsotiszavideki [at] zoldhatosag [dot] hu (E-mail)
 
Számla szám:
10044001-01711923-00000000
 
 
Nyíregyházi Felügyelőség központosított bevételek beszedési számla száma:

10044001-01711923-31000006 
 
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál