HUSKROUA/1101/057

A „Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” program  keretében felügyelőségünk 2012. januárban pályázatot nyújtott be a „2nd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velikiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” -– Starting Remediation” című project megvalósításának támogatására.

A pályázat végrehajtására vonatkozó támogatási szerződés aláírására 2013. augusztusban került sor. A projekt összköltsége 499.732,00 EUR. A feladatok végrehajtásában ukrajnai partnerként közreműködik a „Zirochka” nevű  társadalmi szervezet (Nagybocskó), valamint társult partnerként a nagybocskói önkormányzat.

A pályázat alapját a HUSKROUA/0901/121/01 számú, „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velykyi Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” project képezte, amelyben megtörtént a Nagybocskói (Ukrajna) felhagyott erdőkémiai kombinát területének  geodéziai, geofizikai, hidrogeológiai felmérése, a szennyezőanyagok mennyiségének, horizontális és vertikális kiterjedésének pontos lehatárolása a földtani közegben és a felszín alatti vízben. A vizsgálati eredmények alapján szennyezettségi térképek, környezeti kockázatbecslés, szennyezőanyag transzport modell és kármentesítési terv készültek. A terv tartalmazza a talaj és talajvíz szennyezés csökkentésére/megszüntetésére javasolt műszaki beavatkozásokat. Megvalósult a szennyezett területen áthaladó patak és a víztisztító rendszer rekonstrukciója is. A szennyezőanyagok mozgását, mennyiségének változását a területen létesült 11 új monitoring kútból és a térség felszíni vizeiből történő rendszeres vizsgálatokkal követik nyomon.

Jelen projekt keretében a kármentesítési terv alapján a nagybocskói gyárterület legszennyezettebb részén megtörténik a talaj és talajvíz tisztító rendszer kiépítése. A tervek szerint ukrán személyzet speciális képzést követően, 21 hónapig fogja üzemeltetni a rendszert. A rendszer működésnek ellenőrzését távfelügyelettel biztosítják majd a rendszert kiépítő és beüzemelő magyar szakértők.  A projekt időtartama alatt a rendszer működésének a kármentesítés hatékonyságának ellenőrzését valamint a felszíni- és felszín alatti vizek minőségének vizsgálatát a kedvezményezett és alvállalkozója végzi.

A kármentesítési rendszer kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Sikeres eljárást követően, amennyiben kedvezőek lesznek az időjárási és hidrológiai feltételek, a rendszer egyes elemeinek kiépítése még az ősszel megkezdődhet.

A kiépítést megelőzően a terület előkészítése (törmelékek, növényzet stb. eltávolítása) az ukrajnai partner feladata. Fontos tevékenység a szennyezés tovább terjedésének megakadályozása érdekében a területen található tartályok, szennyezőanyag tároló létesítmények kiürítése, elbontása, illetve a szennyezőanyagok környezetbe jutásának megakadályozása.


Helyszíni szemle és projekt nyitó értekezlet Nagybocskón, 2013. szeptember

Tevékenységek 2013. november-december

Tevékenységek 2014. február-augusztus


Beszámoló a HUSKROUA/1101/057 projekt végrehajtásával kapcsolatosan, a 2014. augusztus – 2015. február időszakban végzett tevékenységekről.

A Nagybocskói LHK területén megépült a talaj- és víztisztító rendszer. A rendszer próbaüzeme sikeresen lezárult. A próbaüzem ideje alatt a BIOCENTRUM kft. szakértői különböző teszt üzemmódokat próbáltak ki a rendszer működésének optimalizálása érdekében. A vízkitermelés növelése, a szennyezőanyagok még hatékonyabb eltávolítása érdekében, továbbá a térség felszín alatti vizei állapotának rendszeres figyelésére vonatkozó monitoring kibővítésére fejlesztési javaslatok is készültek.

A víztisztító rendszerről készült fotók itt megtekinthetőek.

Az ukrán partner részére a kedvezményezett (FETI KTF) a rendszert ünnepélyes keretek között üzemeltetésre 2015. február 4.-én átadta. A járási vezetők, Nagybocskó lakossága, az érdeklődők részére a rendszert kivitelező BIOCENTRUM Kft. munkatársai szakmai előadásokat és helyszíni bemutatót tartottak.

Az ünnepélye átadáson készült fotók itt megtekinthetőek.


Beszámoló a HUSKROUA/1101/057 projekt végrehajtásával kapcsolatosan, a 2015. február – 2015. július időszakban végzett tevékenységekről.

 

A Nagybocskói LHK területén megépült talaj- és víztisztító rendszer a 2014. december 5.-én történt beüzemelés óta folyamatosan működik.  A BIOCENTRUM Kft. szakértői a rendszer működésének optimalizálása érdekében a műszaki paramétereket rendszeresen ellenőrzik a távfelügyeleti rendszer segítségével és napi szintű szakmai kapcsolatot tartanak az ukrán kezelő személyzettel. Szükség esetén, a helyszínen végeznek technikai beavatkozásokat, kisebb fejlesztéseket.

A kármentesítés hatékonysága szempontjából problémát jelent, hogy a ténylegesen kitermelhető szennyezett víz mennyisége lényegesen alacsonyabb a tervezettnél, a térségre is jellemző csapadékhiány és meleg időjárás következtében kialakult vízhiányos állapot miatt. Így már két termelőkút vált teljesen üzemképtelenné, és a többi kutat is csak felváltva, nagyon körültekintően lehet működtetni üzembiztonsági szempontok miatt.

A 2014.12.05.- 2015.07.31. közötti időszakban összesen 13700 m3 szennyezett víz kitermelése, tisztítása és a drén rendszeren történő visszavezetése valósult meg. A termelő kutakból napi szinten a felúszó szénhidrogén származékokat lefölözi az ukrán partner kezelő személyzete.

A BIOCENTRUM Kft. képviselői és a kedvezményezett projekt menedzsere 2015. június 8-9. között vízmintát vettek 5 termelő kútból, a tisztítási technológia hatékonyságának ellenőrzése céljából pedig mintavétel történt a tisztítatlan és tisztított felszín alatti vizekből. 

A térségben a felszíni és felszín alatti vizek minőségi állapotának ellenőrzése céljából mintavétel történt a szennyezett területen két monitoring kútból, a lakossági területen 4 csőkútból, valamint a szennyezett terület vízelvezetését biztosító vízfolyásból a gyártelep alatti szelvényben, az áteresznél.

 

A 400 m3-es földalatti pakura tárolóból valamennyi eltávolítható anyagot kitermelték. A tároló elbontása a 2015. június 24.-i helyszíni szemle alkalmával folyamatban volt. Az elbontás után a területen a tisztítási technológia kiegészítéseként, nyílt vízháztartással történik majd a szennyezett víz kitermelése és a felúszó olaj lefölözése.

A mintavételről és a bontási munkálatokról készült fotók itt megtekinthetőek.


 

Lezárult a „Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében a  „2nd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velikiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” -– Starting Remediation” című project végrehajtása.

 

A projekt zárásához kapcsolódóan az ukrajnai a „Zirochka” partner szervezet konferenciát tartott 2015. december 8-án. A rendezvényen előadások keretében bemutatásra kerültek a projekt céljai, a főbb tevékenységek, a víztisztító rendszer és az elért eredmények. Ezt követően lehetőség volt a kármentesítés helyszínén a víztisztítási technológia megtekintésére.

 

A kármentesítés során eddig elért legfontosabb eredmények:

  • A területen található szennyező létesítmények elbontásra kerültek, a szennyezőanyagok elszállítása, biztonságos helyen történő tárolása megoldódott
  • A területen található fő szennyezőforrás a 400 m3-es pakura tároló kiürítése, kitisztítása megtörtént
  • A szennyezett talajvízből mintegy 25000 m3-t termeltek ki és tisztítottak meg.
  • A talajvizet utószennyező, felúszó szénhidrogén letermelése a projekt lezártát követően is folyamatosan történik
  • A szennyezett talajvíz területe valamennyi kockázatos szennyezőanyag tekintetében jelentősen csökkent (pl. BTEX vegyületek 38%, PAH vegyületek 28,5%)
  • A szennyeződés területe 23,5%-kal csökkent

A terület teljes szennyezés mentesítése a modellezési eredmények szerint 7-10 évet igényelne, valamint a szennyezőanyagok talajvízzel történő mozgásának figyelembe vételével a kármentesítő rendszer bővítése szükséges.

Az előadások anyaga itt

A fotók a konferenciáról és a helyszíni szemléről itt