Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj

Közigazgatásáért Díj 2016A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatásában kifejtett több éves eredményes tevékenységéért a Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata által alapított „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj” elismerésben részesült Dr. Novákné Utas Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője.

Miniszteri elismerő oklevél

A Földművelésügyi Minisztériumban V. Németh Zsolt, a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a Pedagógusnap és a Környezetvédelmi Világnap alkalmából megrendezett ünnepségen MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adott át

Sándor Edinának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya engedélyezési ügyintézőjének, a stratégiai környezeti vizsgálatok lefolytatása, települési környezetvédelmi programok és környezethasználati engedélyek kiadása terén végzett kiemelkedő munkájáért.

Szijártóné Szűcs Katalinnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyintézőjének, a közel két évtizedes kiemelkedő környezetvédelmi hatósági munkája, és a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési tevékenysége elismeréseként.

„TeSzedd! 2016” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vett a TeSzedd! országos projektben. Az önkéntesen jelentkezett 35 fő már hagyományosan Nyíregyháza „Érkert” városrészét tisztította meg az elhagyott hulladékoktól.  Szerencsére az elmúlt évekhez képest tovább csökkent az összegyűjtött hulladékok mennyisége, idén már „csak” 33 zsák szemetet tudtunk összegyűjteni. Reméljük jövőre még kevesebb hulladékot találunk a területen. Köszönjük mindenkinek aki önkéntes munkánkat támogatta.

Üdvözlettel:

Rozinka Zsolt Illés főosztályvezető

Tájékoztatás

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-ével megszűntek. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség általános jogutódja a rendelet 3. számú 5. pontja szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal.
A felügyelőségek környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági hatásköreit 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok gyakorolják. A hatáskörök a szervezeti átalakulástól függetlenül változatlanok maradtak!
Az ügyintézés továbbra is a Nyíregyháza Kölcsey u. 12-14. szám alatt történik, az ügyfélfogadás rendje is változatlan, postai, a telefonos (fax) elérhetőségek sem változtak.
A rendelet értelmében változott azonban az a földrajzilag lehatárolható terület ahol a kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a hatásköreiben eljárhat (illetékességi terület). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlására a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén jogosult.
A felügyelőség korábbi számlaszámai megszűntek, az igazgatási szolgáltatási díjakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal számlaszámára kell ezt követően befizetni!
A szervezeti átalakítástól függetlenül továbbra is biztosítjuk az ügyintézés zavartalanságát! A további változásokról (e-mail címek, számlaszámok, honlap) folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 20-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31-ig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15-től fogad adatokat a rendszer. 

2015. január 1-től azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be, melyről az alábbi elérhetőségen bővebben olvasható, illetve az űrlapok letölthetők:

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok

Rozinka Zsolt Illés
főosztályvezető

Oldalak