Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 20-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31-ig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15-től fogad adatokat a rendszer. 

2015. január 1-től azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be, melyről az alábbi elérhetőségen bővebben olvasható, illetve az űrlapok letölthetők:

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok

Rozinka Zsolt Illés
főosztályvezető