HUSKROUA/1901/6.1/0029

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében uniós pályázati forrást nyert az „3rd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velikiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” – Continue Remediation (A projekt 3. szakasza: Vízminőségi kármegelőzés és helyreállítási kármentesítési intézkedések Nagybocskóban (Ukrajna) ukrán-magyar együttműködésben – a kármentesítés folytatása) megnevezésű projekt végrehajtására.

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt kezdő dátuma 2021. június 1., időtartama 24 hónap. A projekt szakmai feladatainak végrehajtását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály koordinálja.

A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
Nagybocskó (Ukrajna) település önkormányzata, 
EUROPOLIS Helyi Fejlesztési és Információforrás Ügynökség Ukrajna Ungvár,

A projekt becsült teljes költségvetése 634 130,73 EURO, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja.

Előzmények:

Nagybocskó (Velikiy Bychkiv Ukrajna, Kárpátalja) területén közel 100 évig működött a Nagybocskói Erdőkémiai Kombinát, amely különböző fa fajokból (fenyő, tölgy, bükk) vegyi anyagokat állított elő.

A környezetvédelmi intézkedések és létesítmények hiánya, a hulladékok nem megfelelő kezelése és elhelyezése miatt a térségben a földtani közeg és a felszín alatti víz jelentős mértékben szennyeződött különböző szénhidrogénekkel, fenol vegyületekkel. A talajvíz felszínén 2-30 centiméter vastag felúszó kátrányos, fenolos szennyeződés számára a talaj görgeteges, kavicsos összetétele kiváló terjedési lehetőséget biztosított, katasztrófális állapot alakult ki.

A Tisza vizének érintettsége és annak nemzetközi vonatkozásai miatt a környezeti károk felmérésére és kármentesítési terv kidolgozására az EU határon átnyúló ENPI programjában, a HUSKROUA CBC 2007-2013 program, HUSKROUA/0901/121. sz. projekt keretében került sor 2010-2012 között. Ezt követően a program keretében a kármentesítési rendszer kiépítésére és üzemeltetésének elkezdésére vonatkozó pályázat nyert támogatást. A pályázatok fő kedvezményezettje a Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség volt. 

A projekt általános célkitűzései:

A Felső-Tisza-vidék vízminőségének és ökoszisztémáinak védelme; a lakosok életminőségének javítása és a környezeti biztonság a kármentesítési és megtisztítási eljárás legalább 7 éven át tartó folytonosságával érhető el. A meglévő határokon átnyúló együttműködés fejlesztése. A projekt megvalósítása hozzájárulhat a megtisztított területen gazdasági beruházásokhoz, az ivóvízforrások jó minőségéhez.

 

A projekt terület                                                                A jelenleg üzemelő víztisztító rendszer

A projekt tevékenységek, specifikus célok:

Szennyezettségi állapot felmérése, az előző projektben készített kármentesítési terv aktualizálása
 
·         Meglévő kármentesítő rendszer felújítása, korszerűsítése
·         Az I. területen a már üzemelő víztisztító rendszer kapacitásbővítése
 
·         Kármentesítő rendszer bővítése, vízkitermelő rendszer kiépítése a II. területen
·         A fejlesztés után a bővített kármentesítő rendszer üzemeltetése
 
·         Szennyezett anyagok, talajok előkezelése tisztítása

 

A fenti kármentesítő rendszer kiépítésével és üzemeltetésével a projektben vállalt, elérendő eredmények (projekt eredmény indikátorok) a következők:

  • A szennyezőanyagok koncentrációinak átlagos csökkenése a felszín alatti vízben kiindulási állapothoz képest: 50 %
  • Szennyezett terület csökkenése további 30%-kal
  • Veszélyes hulladék előkezelés és útalapba történő elszállítás: 54t
  • A projekt végére megtisztított felszín alatti víz mennyisége 265000 m3
  • A projekt végére megtisztított talaj mennyisége 853 m3
  • A felszín alatti víz felúszó anyag mentes felszíne a kiindulási állapothoz képest: 50 %

 

A továbbiakban a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális információkról, friss hírekről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/841), tájékozódhatnak.


 

Projekt azonosítószáma:

HUSKROUA/1901/6.1/0029/LB

Projekt címe:

3rd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velykiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” – Continue Remediation

Beszerzés tárgya:

Szennyezett terület állapotfelmérése

Megvalósítás határideje:

60 nap

 

Projekt azonosítószáma:

HUSKROUA/1901/6.1/0029/LB

Projekt címe:

3rd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velykiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” – Continue Remediation

Beszerzés tárgya:

Szennyezett terület állapotfelmérése

Megvalósítás módosított határideje:

90 nap
A projekt végrehajtásának második negyedévében végzett tevékenységek

A Kormányhivatal, mint vezető partner a projekt végrehajtási időszak 2. negyedévében megkezdte a területen működő kármentesítési rendszer felújítására, a rendszer fejlesztésére és kibővítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a hivatal akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre kötött szerződést. Az eljáráshoz a műszaki szakértői dokumentáció összeállítása folyamatban van. 

A műszaki leírás tartalmazza a korábbi projektben történt szennyezettségi állapotfelmérések eredményeit, a megvalósított kármentesítési rendszer technológiai leírását, üzemeztetési tapasztalatait, továbbá az előzetes javaslatokat a rendszer fejlesztésére vonatkozóan.

A Kormányhivatal a beruházást megelőzően, a pontos műszaki tervek elkészítéséhez 2021. októberében vállalkozási szerződést kötött a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.-vel a Nagybocskói kármentesítési területen az aktuális földtani közeg és felszín alatti víz szennyezettsége mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározására, az azonosított szennyezőanyagok környezeti és egészségügyi kockázatelemzésére és a szennyezőanyagok terjedésének modellezésére. A területi adatgyűjtések, mintavételek és vizsgálatok megtörténtek, folyamatban van az értékelő jelentés elkészítése.

A projekt partnerek között történt feladat megosztásnak megfelelően ukrán partnerünk, az Europolis Ügynökség projekt értekezletet szervezett 2021. november 3–án Ungváron. Az értekezleten részt vett másik ukrán projekt partnerünk a Nagybocskó település önkormányzatának vezetője és projekt menedzsere is.

A találkozó célja a projekt folyamatban lévő tevékenységeinek, tervezett feladatainak, költségvetésének, a szükséges módosításoknak áttekintése volt. A partnerek megbeszélték a projekt első évére vonatkozó időütemezést, és a kommunikációs tevékenységet.

Projekt értekezlet, Ungvár.

 

 

 

 

 

 

 

 


A projekt végrehajtásának második félévében végzett tevékenységek

A Kormányhivatallal 2021. októberében kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. szakértői elvégezték a Nagybocskói kármentesítési területen a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezettségi állapotának felmérését. A terepi mérések eredményei alapján meghatározták az előforduló szennyezőanyagok koncentrációit. Elvégezték a szennyezőanyagok környezeti és egészségügyi kockázatelemzését és a szennyezőanyagok terjedésének modellezését.

A projekt következő fázisában a jelenleg a területen üzemelő kármentesítő rendszer adottságainak és a szennyezettségi felmérés eredményeinek figyelembe vételével pontos műszaki terveket kell készíteni a rendszer bővítésére, fejlesztésére és további üzemeltetésére. A tervek készítésre vonatkozó vállalkozási szerződés előkészítése folyamatban van.  

A műszaki tervek alapján lesz lehetőség a kármentesítő rendszer fejlesztésének kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására.

2022. május 31-én lezárul a projekt végrehajtásának első éve. A projekt partnerek az elektronikus projekt jelentési rendszerben készítik el beszámolóikat az első évében végzett tevékenységeikről és elvégzik a pénzügyi elszámolást.