HUSKROUA/1901/6.1/0029

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében uniós pályázati forrást nyert az „3rd Phase of the project: „Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velikiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation” – Continue Remediation (A projekt 3. szakasza: Vízminőségi kármegelőzés és helyreállítási kármentesítési intézkedések Nagybocskóban (Ukrajna) ukrán-magyar együttműködésben – a kármentesítés folytatása) megnevezésű projekt végrehajtására.

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt kezdő dátuma 2021. június 1., időtartama 24 hónap. A projekt szakmai feladatainak végrehajtását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály koordinálja.

A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
Nagybocskó (Ukrajna) település önkormányzata, 
EUROPOLIS Helyi Fejlesztési és Információforrás Ügynökség Ukrajna Ungvár,

A projekt becsült teljes költségvetése 634 130,73 EURO, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja.

Előzmények:

Nagybocskó (Velikiy Bychkiv Ukrajna, Kárpátalja) területén közel 100 évig működött a Nagybocskói Erdőkémiai Kombinát, amely különböző fa fajokból (fenyő, tölgy, bükk) vegyi anyagokat állított elő.

A környezetvédelmi intézkedések és létesítmények hiánya, a hulladékok nem megfelelő kezelése és elhelyezése miatt a térségben a földtani közeg és a felszín alatti víz jelentős mértékben szennyeződött különböző szénhidrogénekkel, fenol vegyületekkel. A talajvíz felszínén 2-30 centiméter vastag felúszó kátrányos, fenolos szennyeződés számára a talaj görgeteges, kavicsos összetétele kiváló terjedési lehetőséget biztosított, katasztrófális állapot alakult ki.

A Tisza vizének érintettsége és annak nemzetközi vonatkozásai miatt a környezeti károk felmérésére és kármentesítési terv kidolgozására az EU határon átnyúló ENPI programjában, a HUSKROUA CBC 2007-2013 program, HUSKROUA/0901/121. sz. projekt keretében került sor 2010-2012 között. Ezt követően a program keretében a kármentesítési rendszer kiépítésére és üzemeltetésének elkezdésére vonatkozó pályázat nyert támogatást. A pályázatok fő kedvezményezettje a Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség volt. 

A projekt általános célkitűzései:

A Felső-Tisza-vidék vízminőségének és ökoszisztémáinak védelme; a lakosok életminőségének javítása és a környezeti biztonság a kármentesítési és megtisztítási eljárás legalább 7 éven át tartó folytonosságával érhető el. A meglévő határokon átnyúló együttműködés fejlesztése. A projekt megvalósítása hozzájárulhat a megtisztított területen gazdasági beruházásokhoz, az ivóvízforrások jó minőségéhez.

 

A projekt terület                                                                A jelenleg üzemelő víztisztító rendszer

A projekt tevékenységek, specifikus célok:

Szennyezettségi állapot felmérése, az előző projektben készített kármentesítési terv aktualizálása
 
·         Meglévő kármentesítő rendszer felújítása, korszerűsítése
·         Az I. területen a már üzemelő víztisztító rendszer kapacitásbővítése
 
·         Kármentesítő rendszer bővítése, vízkitermelő rendszer kiépítése a II. területen
·         A fejlesztés után a bővített kármentesítő rendszer üzemeltetése
 
·         Szennyezett anyagok, talajok előkezelése tisztítása

 

A fenti kármentesítő rendszer kiépítésével és üzemeltetésével a projektben vállalt, elérendő eredmények (projekt eredmény indikátorok) a következők:

  • A szennyezőanyagok koncentrációinak átlagos csökkenése a felszín alatti vízben kiindulási állapothoz képest: 50 %
  • Szennyezett terület csökkenése további 30%-kal
  • Veszélyes hulladék előkezelés és útalapba történő elszállítás: 54t
  • A projekt végére megtisztított felszín alatti víz mennyisége 265000 m3
  • A projekt végére megtisztított talaj mennyisége 853 m3
  • A felszín alatti víz felúszó anyag mentes felszíne a kiindulási állapothoz képest: 50 %

 

A továbbiakban a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális információkról, friss hírekről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/841), tájékozódhatnak.