Zöldnaptár

Február 1. - A Tisza Élővilágának Emléknapja

 

2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul SA nevű bányavállalat bányatavát körülvevő gát átszakadt, s ennek hatására 50-100 tonna cián, valamint különböző nehézfémeket, többek között rezet tartalmazó közel 100 000 köbméter folyékony és lebegő hordalék került a vízbe, ezzel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította.

 

Február 2. - A Vizes Élőhelyek Világnapja

 

A világnap időpontjának alapja a Ramsari Egyezmény aláírásának időpontja. Az iráni városban 1971. február 2-án, 18 ország által aláírt egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése és az ehhez megfelelő jogi, intézményi együttműködési feltételek megteremtése. A természetvédelmi egyezmények közül a legrégebbi globális nemzetközi szerződés. Hazánk 1979-ben csatlakozott az egyezményhez és eddig 13 területet, mintegy 115.000 hektárt jegyeztetett be az ún. Ramsari Listára. (Pl. Kis-Balaton, Fehér-tó, Hortobágyi halastavak, Fertő-tó, stb.)

 

Március 22. - A Víz Világnapja

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdeményezésére 1993-ban nevezték ki ezt a napot a Víz Világnapjának. E jeles alkalomból számos rendezvény, verseny kerül megrendezésre országszerte. Minden évben az évre vonatkozóan különféle mottókat határoznak meg. A 2008-as év mottója: "Víz, Egészség, Élet". A hazai világnappal, hozzá kapcsolódó versenyekkel és programokkal kapcsolatban bővebb információk fellelhetőek a következő honlapon: www.vizvilagnap.hu

 

Március 23. - Meteorológiai Világnap

 

A világnapot 1961 óta ünnepeljük. Ezen a napon az ENSZ égisze alá tartozó Meteorológiai Világszervezet (WMO) megalakulására emlékezünk. A WMO elődje a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) ugyan már 1873-ban megalakult, de ez nem kormányközi szervezet volt, hanem inkább "tudós társaság". 1950. március 23-án alakult át az IMO olyan nemzetközi szervezetté, amelyben az egyes országok kormányszinten képviseltetik magukat. Mára már a Meteorológiai Világszervezet az ENSZ legnagyobb szakosított nemzetközi szervezetévé nőtte ki magát és tagja a világ valamennyi állama. A megemlékezés alkalomból mindig egy kiemelt, időszerű, akutális téma kerül megvitatásra, mint a meteorológia és mezőgazdaság (1968), meteorológia és élelmiszer-termelés (1976, 1984), meteorológia és energia-termelés (1979), éghajlatváltozások, szárazság és elsivatagosodás (1986), vagy az utóbbi években az önkéntesek az időjárás, az éghajlat és a víz szolgálatában (2001), és meteorológia az élet és vagyonvédelemben (2002).

 

Április 22. - A Föld Napja

 

A Föld Napjának alapgondolata az Egyesült Államokban élő egyetemi hallgató, Denis Hayes ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen mintegy 25 millió amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vizeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre súlyosabban szennyező közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen. Föld Napja mozgalom egyik jelmondata: "Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" A felhívásra hazánkban is megalapították a Föld Napja Alapítványt, és 1990 óta itthon is egyre többen érzik úgy, hogy legalább ezen a napon tenniük kell valamit környezetük érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatokon vesznek részt, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek.

 

Május 10. - Madarak és Fák Világnapja

 

Hazánkban e napon ünnepeljük a madarak és fák napját, amelynek története az 1900-as évek elejére nyúlik vissza. Először Hermann Ottó 1900-ban tett javaslatot e nap országos jelentőségű nappá nyilvánítására. 1902-ben tartották meg az első ilyen jeles napot Chernel István ornitológus szerverzésében. Az 1906. évi I. törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolában arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a madarakkal. A természetvédelmi törvény 43. § (3) szerint "Minden év március 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság - különösen az ifjúság - természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia." E jeles nap alkalmából is számos rendezvény kerül megrendezésre országszerte.

 

Május 22. - Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja

 

Korábban december 29-éhez, a biológiai sokféleség egyezmény hatályba lépésének évfordulójához kötődött e jeles esemény, mivel azonban az év végi ünnepek miatt a világ sok országában problémát jelentett az eseményről kellő súllyal megemlékezni, 2000-ben az ENSZ Közgyűlése május 22-ét nyilvánította a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napjává. A választás egyébként azért esett erre a napra, mert a biológiai sokféleség egyezmény végleges szövegét 1992. május 22-én fogadták el az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) Nairobiban tartott konferenciáján. E nemzetközi nap célja, hogy a biológiai sokféleséget fenyegető veszélyekre ráirányítsa a széles nyilvánosság figyelmét.

 

Május 24. - Európai Nemzeti Parkok Napja

 

1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok, egyszerre kilenc Svédországban. Ennek emlékére minden év május 24-én ünneplik az Európai Nemzeti Parkok Napját. E nap célja, hogy a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseire és jelentőségére felhívja a figyelmet, és minél szélesebb társadalmi támogatást szerezzen a természetvédelem ügyének. A nap alkalmából a nemzeti parkok különféle programokkal mutatják be tevékenységüket, védett értékeiket. A 2008-as nap jelmondata "Élő és hasznos tájak" volt.

 

Június 5. - Környezetvédelmi Világnap

 

Stockholmban 1972-ben tartottak "Ember és bioszféra" címet viselő környezetvédelmi világkonferenciát, amelyet június 5-én nyitott meg az ENSZ. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. Főbb célkitűzései: energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél szélesebb körű felhasználása a megújuló természeti források hasznosítása, a szemét- és hulladékképződés csökkentése a környezetszennyezés megelőzése.

Minden évben kiválasztanak egy országot, ahol a központi eseményeket rendezik. 2008-ban házigazda Új-Zéland volt, jelmondata: "Törj ki a megszokásból! Az alacsony szén-alapú gazdaság felé." Világszerte ennek az eseménynek kapcsán megtartott környezetvédelmi akciók igen sokszínűek. A környezetvédelmi világnapon a kormányzati szervek kapják a főszerepet, a pl. környezetvédelmi miniszter elismeréseket oszt ki különféle kategóriákban.

 

Június 17. - A sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja

 

1994. június 17-én elfogadták az ENSZ elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezményét, ezért ez a nap az elsivatogosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja. Ekkor a világméretű kampányra irányul a figyelem, melynek célja, hogy tudatosítja az emberiség felelősségét a szárazföld pusztulásában, valamint felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás szükségességére, a szárazság világméretű hatásaira.

 

Szeptember 16. - Az Ózon Világnapja

 

Elsőként 1978. január 23-án Svédország tiltotta be az ózonréteget károsító aeroszol spray-k használatát. 1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 160 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben, de világnap formájában hazánkban ezt a napot 1995-óta tartják meg. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, és használatát. Az elmúlt két évtized nagy előrelépést hozott az ózonréteg pusztulása ellen folytatott küzdelemben. 1993. július 1-től a CFC nem alkalmazható aeroszolos hajtógázként, valamint merev polisztirolhabok előállítására, 1996-tól pedig felhasználásuk - néhány speciális terület kivétel - tilos.

 

Október 1. hétfője - Habitat Világnap

 

A Habitat Világnapot 1986. október 6-án világszerte először rendezték meg az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utalva. A Habitat 1976-ban alakult, fő célkitűzése a települések életkörülményeinek minőségi javítása. A Habitat Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az egységes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes otthont és lakáskörülményeket.

 

Október 4. - Az Állatok Világnapja

 

Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Ferenc napján ünnepeljük. Ez a nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körül vesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Gondolkodásának és tetteinek középpontjában a feltétel nélküli szeretet állt. Már életében legendák születtek az állatoknak szóló prédikációiról, az állatokkal való beszélgetéseiről. Magyarországon 1991-től, elsősorban állatvédő szervezetek és állatkertek rendezésében tartanak rendszeresen Állatok világnapja megemlékezéseket. Az utóbbi években azonban e jeles napot már az óvodák, iskolák és a természetvédelemmel foglalkozó sokféle más szervezet is szívesen beveszi zöld ünnepei sorába.

 

Október 21. - Földünkért Világnap

 

1991-ben jelent meg az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió), a UNEP (ENSZ környezetvédelmi programja) és a WWF (Világ Vadvédelmi Alap, nemzetközi kiadásában a "Földünkért: stratégia a fenntartható élethez" címet viselő természetvédelmi kiadvány. Ez évben, október 21-én az IUCN "Földünkért" címmel világkampány indított, így ezen a napon azóta is arra emlékezünk, hogy az emberiség élete és környezetének sorsa alapvetően összekapcsolódik, ami e világnap legfontosabb üzenete. Magyarországon e napot 1992-óta ünnepeljük és e nap alkalmából hazánkban elsősorban kerékpár- és gyalogtúrákat szervez több civil szervezet és közigazgatás szerv is.