„Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Felügyelőségünk, a Szatmárnémeti Környezetvédelmi Felügyelőséggel partnerségben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a romániai Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 2010. december 10.-én meghirdetett a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében. A pályázat címe: „Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River„ (A Szamos folyó ökológiai állapotának értékelése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatás meghatározása érdekében).  A projekt előkészítése érdekében a partner szervezetek február hónapban két találkozót tartottak Szatmárnémetiben. A találkozók során összeállították a projekt végrehajtásában közreműködő közös projekt szervezetet, elkészítették a tevékenységek részletes leírását és azokhoz kapcsolódóan a munkamegosztást. Áttekintették a szükséges beszerzéseket (műszerek, eszközök) és elkészítették a részletes költségvetést. Áttekintették a külső szolgáltatások és műszer beszerzések vonatkozásában a rendelkezésre álló árajánlatokat, költségekkel kapcsolatos ismereteket.

A projekt céljairól, további részletekről a következő linkre kattintva tájékozódhatnak.

Fotó a projekt előkészítő találkozóról

dr. Csipkés József, Békéssy Erzsébet, Kocsis Gáborné dr., dr. Stier Izabella Szatmárnémetiben, a Szatmár megyei Környezetvédelmi Ügynökségen 2011. február 9-én


A Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szervezésében 2012. május 31.-én Szatmárnémeti város Környezeti Nevelési Központjában sikeresen megtartásra került a Magyarország-Románia Határon Átnyuló Együttműködési Program 2007-2013 keretében finanszírozott” a Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata” című projekt nyitó konferenciája.

A konferencia programját, az elhangzott előadások anyagát, a sajtóban megjelent információkat és fotókat az alábbi linkekre kattintva nézhetik meg.

 

Meghívó a 2012. május 31.-én tartandó nyitókonferenciáról

dr. Csipkés József előadásának prezentációja

Kocsis Gáborné dr. előadásának prezentációja

A sajtóban megjelent információk és fotók


Információk az „Ecological assessement of the Szamos-Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River” című project végrehajtásáról

 

A project keretében a 2012. április – október időszakban 14 alkalommal, 17 ponton történtek helyszíni mérések, vízmintavételek kémiai és fitoplankton vizsgálatokra. A Szamos folyó 17 mintavételi szelvényéből 12 román területen míg három magyar területen volt. Történtek mintavételek és vizsgálatok aTisza folyó Szamos torkolata feletti és alatti szakaszán is. Összesen 238 mintát vettünk.

Fotók mintavételi helyekről, mintavételekről

A helyszínen a vízmintákból mértük a pH és az elektromos vezetőképesség értékeket, vízhőmérsékletet és az oldott oxigén koncentrációt. A folyóban meghatároztuk a fényviszonyok jellemzéséhez a Secci átlátszóságot.

A vízminták kémiai analízisét a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség laboratóriumában végezték. A vizsgálatok kiterjedtek a klorid, lebegőanyag, ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén és összes foszfor – ez utóbbi kettő esetében szűrt és szűrtlen minták is - koncentrációk meghatározására. A trofitás (az elsődleges szervesanyag termelés intezitása a vizekben), egyik jellemző mutatóját, a klorofill-a koncentrációt szintén mértük.

A Szamos folyó vízminőségi állapot változásainak nyomonkövetésére, a helyszínen mért jellemzőkből 1190 db, még a laboratóriumi vizsgálatokból 2380 db mérési eredmény áll rendlkezésre.

A fitoplankton mintákból meghatározásra került a faji összetétel, a fajok relatív abundanciája, biomassszája, a valódi és a tychoplanktonikus taxonok mennyisége, aránya.

Sor került még két alkalommal a fitobenton (július és október) és a vízi makrogerinctelen (május, augusztus) közösség felmérésére is.

A vizsgálatokkal párhuzamosan folyt a háttéradatok gyűjtése a hidrodinamikai-ökológiai modellezés adatbázisának kialakításához. Az adatgyűjtés kiterjedt a vízgyűjtő területre vonatkozóan a meteorológiai, trülethasználati, domborzati, talajtani, hidromorfológiai hidrológiai adatok beszerzésére, továbbá a vízfolyások vízminőségével, a használt és szennyvizek bevezetésével (mennyiség, minőség) kapcsolatos információk összegyűjtésére.

A modellezési feladat első fázisában sor kerül a vízgyűjtő teljes vízhálózatában a hidrológia és a hidrodinamika valamint a nem pontszerű tápanyagterhelés leírására. A Szamos hidraulikája és tápanyagterhelése ismeretében a modellrendszer lehetővé teszi az algacsoportok szaporodásnak és pusztulásának szimulációját.

Az adatok alapján beállított és kalibrált modellekkel megvizsgálhatók a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglalt szabályozási lehetőségek a Szamos és a Tisza folyó ökológiai állapotának fenntartása/javítása érdekében


Mintavétel és helyszíni vizsgálatok bemutatója Szatmárnémeti középiskolások részére

A Szamos folyó ardusati (Erdőszáda) mintavételi helyén 2012. október 17-én középiskolások részére bemutatót tartottunk a vízmintavételről, helyszíni mérésekről. A diákok láthatták fotókon és élőben is a különböző élőlénycsoportok- fitoplankton, élőbevonat, makroszkópikus vízi gerinctelenek legjellegzetesebb képviselőit is.

A Szamos folyó jellemző algái (fitoplankton)

Fotók


Magyarország-Románia Határon Átnyuló Együttműködési Program 2007-2013

HURO/1001/312/1.3.4 EASATI

„A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata” című projekt

SZAKMAI KONFERENCIÁJÁNAK NAPIRENDJE

2012. DECEMBER 4

Helyszín: KÖRNYEZETI NEVELÉSI KÖZPONT – ZÖLD HÁZ

SZATMÁRNÉMETI

 

A részletes program itt megtekinthető

A konferencia prezentációi:

Fitoplankton vizsgálatok

A vízi makroszkópikus gerinctelen közösség mennyiségi viszonyainak alakulása a Szamos folyón

Vízmintavétel, helyszíni mérések

Laborvizsgálati módszerek a Szamos és Tisza folyóvizének minőségi meghatározásában


A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség valamint a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósult HURO/1001/312/1.3.4 számú „A SZAMOS FOLYÓ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, A TISZA FOLYÓ ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA„ című projekt zárókonferenciáját tartja.

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezvény időpontja: 2013. február 26., kedd

Helyszíne: Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.)

 

A konferencia részletes programja itt megtekinthető.


A konferencia prezentációi:

A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján

Laborvizsgálati módszerek a Szamos és Tisza folyóvizének minőségi meghatározásában

A vízi makroszkópikus gerinctelen közösség mennyiségi viszonyainak alakulása a Szamos folyón

Adatelemzés, ökológiai modellezés és javaslatok a vízgyűjtő gazdálkodás tervezéséhez

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos és a Tisza folyók fitoplanktonja

Vízmintavétel, helyszíni mérések