„Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”

A képre kattintva további információt kaphat a projektről


A jármű az Európai Unió támogatásával került beszerzésre

Suzuki


A projekttel kapcsolatos események 2011. április-május

2011. április 6.-án Nagybocskón (Ukrajna) felügyelőségünk munkatársai, mint a project kedvezményezettje a partnerekkel (Kárpátaljai állami Ökológiai Felügyelőség, Nagybocskói Önkormányzat) munkaértekezletet tartottak a projekttel kapcsolatos további feladatokról.

A projekt team képviselőinek és a szennyezett terület felmérését végző ELGOSCAR 2000 Kft. munkatársainak részvételével helyszíni bejárást tartottunk a project végrehajtásával érintett munkaterületen, és a területi felmérések megkezdéséhez megtörtént a munkaterület átadása.

A találkozóról és az átadásról készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

2011. április 12.-én az alvállalkozó a szennyezett területen az első talaj és talajvíz mintákat megvette a szennyezett terület előzetes felmérése, a szennyezőanyagok körének és a szennyezettség mértékének megállapítása érdekében. A vizsgálati eredmények alapján további kutató gödrök ásására és fúrásokra van szükség a szennyezett terület lehatárolásához.

2011. május 4. –én a project ukrajnai regisztrációja, így a partnerek is megkezdhetik a saját tevékenységeikkel kapcsolatos eljárások lefolytatását, valamint az érdemi munkát.


A projekttel kapcsolatos események 2011. június-július

Az ELGOSCAR 2000 Kft. szakértői a szennyezett területen az áprilisban elvégzett előzetes kutatások, talajvíz mintavételek vizsgálati eredményei alapján júniusban további talaj,- és felszín alatti víz mintákat vettek. A vizsgálatok folyamatban vannak a magyar alvállalkozó laboratóriumában. Az elsődleges cél a szennyezett terület pontos lehatárolása. Elkezdődtek a geodéziai, geofizikai felmérések, és a hidrogeológiai vizsgálatok is.

A kedvezményezett és az ukrán partnerek elkészítették a projekt 2010. október 15.-2011. április 15. közötti, első féléves időszakára vonatkozó jelentést (Interim Report).

A további jelentések készítéséhez, az Ungváron 2011. július 28.-án tartott munkatalálkozón a partnerekkel részletesen egyezettük a pénzügyi táblázatok kitöltésének módját, a táblázatok kitöltését segítő, kapcsolódó nyilvántartások formáját.

A felügyelőség szakértői a nagybocskói önkormányzat területi munkatársainak közreműködésével 2011. július 29.-én vízmintákat vettek ökotoxikológiai tesztekhez és veszélyes anyagok vizsgálatához a nagybocskói gyártelepen átfolyó patakból, a Shopurka és a Tisza folyóból.

A mintavételekkel kapcsolatos fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.


A projekttel kapcsolatos események 2011. augusztus-december

A területen található létesítmények, objektumok beméréséhez 340 pont koordinátáit határozták meg. A teljes geodéziai és hidrogeológiai felmérés megtörtént a jelenleg rendelkezésre álló legjobb módszerekkel (geofizikai mérések, vertikális elektromos szondázás, elektromágneses mérések). Elkészültek azok a speciális térképek, amelyek a kármentesítési terv megalapozásához szükségesek.

Elkészült az előzetes szennyezettségi feltárás és a részletes feltárás első fázisának zárójelentése, amely tartalmazta a geodéziai, geológiai és hidrogeológiai felmérések eredményeit, adatokat a talaj és a felszín alatti víz szennyezettségéről, amelyet 22 térképen mutattak be. A jelentés a területen végzett munkálatokról részletes foto dokumentációval is kiegészült.

A laboratóriumi vizsgálatok kiterjedtek a halogénezett alifás szénhidrogének, klórozott aromás szénhidrogének, fenolok, klórfenolok, PAH, BTEX vegyületek, TPH szerves szennyezőanyag csoportokból mintegy 40 féle anyagra.

A talaj, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek vízminőség ellenőrzése során a fenti szennyezőanyagok vizsgálatából több ezer koncentráció adat áll rendelkezésre az állapotértékeléshez, a különböző szennyezőanyagok mennyisége alapján a szennyezett területek pontos vertikális és horizontális lehatárolására, a szennyezőanyagok transzportjának nyomonkövetésére.

A felügyelőség munkatársai, és a projekt magvalósításában közreműködő magyar alvállakozó 2011. szeptember 1-én sajtótájékoztatón és szakmai koferencián mutatta be a projektet, az előzetes szennyezettségi felmérés eredményeit a nyilvánosság számára.

Az előadások anyagait ide kattintva lehet megtekinteni.

A projekt manager és helyettese TV interjú keretében számolt be a projekt céljairól, és az addig elért eredményekről.

A 2011. november 4-én megtartott workshop keretében a szakértők helyszíni szemlét tartottak a nagybocskói volt Erdőkombinát területén. Megtekintették a helyszíni munkálatokat, a fúrásokat, mintavételeket és a monitoring kutakat. A szennyezett területen 11 új monitoring kutat létesítettek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a területen áthaladó vízfolyás amely a későbbi kármentesítési mubkálatok során a tisztított víz elvezetését biztosítaná, rekonstrukcióra szorul.

A helyszíni bejárással kapcsolatos fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

A projektben résztvevők 2011. december 21-én értékelő megbeszélést tartottak a projekt előrehaladásáról és meghatározták a 2012. évi várható feladatokat.


A projekttel kapcsolatos legfontosabb események 2012. április-október


A 2011. évben végrehajtott előzetes szennyezettségi feltárás és a részletes feltárás első fázisának eredményei alapján elkészült a a terület szennyezettségének részletes feltárása.

Az eredmények alapján a talajra és a felszín alatti vízre vonatkozóan elkészültek a szennyezettségi térképek. A térképeken a fő szennyezőanyagok gócai, horizontális és vertikális elterjedése jól beazonosítható.

A volt üzemi terület D-i részén területileg mindenhol jelen vannak a fenol származékok (fenol és krezol), a PAH vegyületek és az oxigénfogyasztással mérhető szerves anyagok. Emellett a területen belül 9 db szennyezett részterület van, ahol még lokális szénhidrogén szennyezések is találhatók. Ezeket a szennyezéseket olajszármazékok (TPH és BTEX) pakura és klórozott aromás szénhidrogének okozták.

A szennyezett iparterületen, valamint a lakossági területen 3 alkalommal történtek monitoring célú vízmintavételek és vizsgálatok különböző mélységű kutakból és a térség veszélyeztetett felszíni vizeiből (gyár területén átfolyó patak, Shopurka és Tisza folyók). A szénhidrogén származékok, veszélyes anyagok vizsgálata mellett a szakértők ökotoxikológiai vizsgálatokat is végeztek. A felszíni vizek esetében az akut és a krónikus toxicitási tesztek is negatív eredménnyel zárultak. Ugyanakkor a szennyezett területen található több monitoring kút vize rendkívüli és magas akut toxicitást mutatott.

A project kertetében megvalósult a szennyezett területen áthaladó patak és a víztisztító rendszer rekonstrukciója, amelynek célja a területről történő felszíni lefolyások biztosítása, és a vizek tisztítása aktív szénszűrőkkel. A változásokat bemutató fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

A projekt végső eredménye a kármentesítési terv, amely tartalmazza a talaj és talajvíz szennyezés csökkentésére/megszüntetésére javasolt műszaki beavatkozásokat, technológiákat, a kiépítendő rendszer műszaki paramétereit. A tervet, amely a nagybocskói községi tanács ülésén részletesen bemutatásra került, a képviselők megvalósításra alkalmasnak találták. Az ukrajnai hatóságok részére megvalósíthatósági tanulmány készül, a szükséges engedélyek beszerzése céljából.

Elkészült egy terv a terület jövőbeni, a kármentesítést követő hasznosítási lehetőségeire vonatkozóan, annak érdekében, hogy újabb szennyezés ne következhessen be.


MEGHÍVÓ

 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelemi, Természetvédelemi és Vízügyi Felügyelőség, a Kárpátaljai Állami Ökológiai Felügyelőség és Nagybocskó Önkormányzata

a

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Program keretében részt vesz a

„Vízminőségi kármentesítési és kármegelőzési intézkedések Nagybocskón (Velikij Bychkiv) a volt Erdőkombinát területén Ukrán-Magyar együttműködésben”

(HUSKROUA/0901/121)

című projektben, amelynek nyilvános záró konferenciájára meghívja Önt.

Helyszín: A Nagybocskói Önkormányzat (Nagybocskó község, Rahói járás) tárgyalóterme.

Időpont: 2012. november 28-29.

A részletes program itt megtekinthető


Water quality damage prevention and elaboration of remediation measures at Velikiy Bychkiv in Ukrainian-Hungarian Cooperation


A projekt magvalósításában közreműködő partnerek és alvállkozóik szakértői 2012. november 29.-én Nagybocskón rendezett zárókonferencián előadásokat tartottak a projekt keretében végzett kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeiről, ismertették a környezeti kockázatbecslés a szennyezőanyag traszport modellezés eredményeit. Bemutatásra kerültek a tervezett kármentesítési technológiák és a terület hasznosítási terve is. A konferenciáról készült fotókat  ide kattintva lehet megtekinteni.