A Fényeslitke 027/4 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ előzetes vizsgálata

Tárgy: 
Előzetes vizsgálati eljárás
Ügyiratszám: 
8275/2019.
Környezethasználó neve: 
East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt
Környezethasználó címe: 
1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Kérelem és mellékletei: 
Közzététel vége: 
2019.11.04