A Fényeslitke 027/4 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ előzetes vizsgálata