Nyíregyháza Déli Fejlesztési Terület - Ipari park elhelyezésére szolgáló terület kialakítása a Nyíregyháza, 01546, 01512/1-6 hrsz. alatti ingatlanokon előzetes vizsgálata