a Nyíregyháza 0683/49, /64, /167, /169, /171, /173, /175, /177, /179, /217 hrsz. alatti ingatlanokon megvalósítani tervezett raktárcsarnokok előzetes vizsgálata

Elsődleges fülek