Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
a Gávavencsellő 072/9 hrsz.-ú területen (EOV: 838932,318865) található fokozottan fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelésének, költésének és utódnevelésének védelme érdekében elrendelt gazdálkodási korlátozás.
Ügyiratszám: 
4560-5/2022
Közzététel időtartama: 
2022.07.08 - 2022.07.24