Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítése

Tárgy: 
környezeti hatásvizsgálati eljárás
Ügyiratszám: 
4354/2021
Környezethasználó neve: 
Karmacsi Róbert
Környezethasználó címe: 
4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/c.
Kérelem és mellékletei: 
Közzététel vége: 
2021.10.25