Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
a Petneháza 088/23/A hrsz.-ú (nádas művelési ágú) országos jelentőségű védett területen engedély nélkül végzett tevékenység miatt az érintett területrészek helyreállításának kötelezése.
Ügyiratszám: 
2743-2/2022.
Közzététel időtartama: 
2022.07.18 - 2022.08.03