Vásárosnamény 2449 hrsz.-ú ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata