Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály tájékoztatja Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (5) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles. Ennek megfelelően rendelkeznie kell elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (hivatalos elérhetőség).

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés egy választható forma.

A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez, amennyiben az adott ügytípus elektronikus űrlappal támogatott.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 68. §-ának értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1-jétől kötelesek biztosítani az e-papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala csatlakozott az e-papír szolgáltatáshoz. Az E-papír szolgáltatás formailag kötetlen kérelmek és beadványok, valamint mellékletek benyújtására használható (https://epapir.gov.hu). Az ügyfeleknek lehetősége van a Témacsoport listából kiválasztani a „Kormányhivatali ügyek” elemet, az Ügytípus listából pedig a „Környezet- és természetvédelmi feladatok” elemet. Címzettként a „Nyíregyházi Járási Hivatal” adható meg.

Az e-papír szolgáltatás használatát leíró kézikönyv a Kormányzati Portálról tölthető le.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, a Főosztály az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytatja, azonban kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Nyíregyháza, 2018. április 9.

 

Tisztelettel:

                                                                    Dr. Galambos Ildikó
                                                                       hivatalvezető
                                                                           nevében és megbízásából

                                                                                                                        Rozinka Zsolt Illés
                                                                                                                         főosztályvezető