Címlap

Sekély, Mély, Hévíz, Monitoring kút

Sekélymélységű kút és visszatápláló kút (30 m-nél sekélyebb) vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás formai és tartalmi követelményei

 
-          Kérelem
-        A 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási ,szolgáltatási díj:
Víztermelő kutak (hideg vizes) esetén: fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.2. pontjában meghatározott díjtétel.

Visszasajtoló kút önálló engedélyezési eljárásban: fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.4. pontjában meghatározott díjtétel.

    A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb. Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.    
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. §-ának megfelelő dokumentáció:
Amennyiben a kitermelt víz mennyisége 10,0 m3/nap alatt van és a vízkivétel célja
ivóvíz: megvalósulási dokumentáció 6 példánya
Amennyiben a kitermelt víz mennyisége meghaladja 10,0 m3/nap felett van és a
vízkivétel célja ivóvíz: vízföldtani napló 6 példánya
Amennyiben a vízkivétel célja egyéb vízhasználat és a vízkivétel 50,0 m3/nap alatt van:
megvalósulási dokumentáció 6 példánya
Amennyiben a vízkivétel célja egyéb vízhasználat és a vízkivétel 50,0 m3/nap felett van:
vízföldtani napló 6 példánya
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§-ának megfelelő üzemeltetési szabályzat 6 példánya
-          A kútfej-kialakítás megvalósulási dokumentációja 6 példánya.
-          Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
-          Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
-          Amennyiben a kút 1996. július 1. után épült kutak esetén a kút bekerülési költsége.
       Számlával kell igazolni, vagy szakértővel meg kell becsültetni.

 
 
Mélyfúrású kút és visszatápláló kút (30 m-nél mélyebb) vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás formai és tartalmi követelményei:
 
-          Kérelem
-          A 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási szolgáltatási díj:
Víztermelő kutak (hideg vizes) esetén: fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.2. pontjában meghatározott díjtétel.

      Visszasajtoló kút önálló engedélyezési eljárásban: fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.4. pontjában meghatározott díjtétel.

-          A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb. Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.        
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. §-ának megfelelő dokumentáció:
Amennyiben a kitermelt víz mennyisége 10,0 m3/nap alatt van és a vízkivétel célja
ivóvíz: megvalósulási dokumentáció 6 példánya
Amennyiben a kitermelt víz mennyisége meghaladja 10,0 m3/nap felett van és a
vízkivétel célja ivóvíz: vízföldtani napló 6 példánya
Amennyiben a vízkivétel célja egyéb vízhasználat és a vízkivétel 50,0 m3/nap alatt van:
megvalósulási dokumentáció 6 példánya
Amennyiben a vízkivétel célja egyéb vízhasználat és a vízkivétel 50,0 m3/nap felett van:
vízföldtani napló 6 példánya
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§-ának megfelelő üzemeltetési szabályzat 6 példánya.
-          A kútfej-kialakítás megvalósulási dokumentációja 6 példánya. 
-          Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
-          Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
        Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
-          Amennyiben a kút 1996. július 1. után épült kutak esetén a kút bekerülési költsége.
Számlával kell igazolni, vagy szakértővel meg kell becsültetni.

 
Hévízkút és visszatápláló kút (30 oC-nál melegebb vizet szolgáltat) vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás formai és tartalmi követelményei
 
-          Kérelem
-          A 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási szolgáltatási díj:
  Fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.3. pontjában meghatározott díjtétel.
-          A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb. Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.        
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. §-ának megfelelő dokumentáció:
Amennyiben a vízkivétel 50,0 m3/nap alatt van: megvalósulási dokumentáció 6 példánya
Amennyiben a vízkivétel 50,0 m3/nap felett van: vízföldtani napló 6 példánya
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§ és 10.§-ának megfelelő üzemeltetési szabályzat 6 példánya.
-          A kútfej-kialakítás megvalósulási dokumentációja 6 példánya. 
-          Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
-          Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
                       Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
-          Amennyiben a kút 1996. július 1. után épült kutak esetén a kút bekerülési költsége.
Számlával kell igazolni, vagy szakértővel meg kell becsültetni.

 
 
Monitoring kút vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás formai és tartalmi követelményei
 
-          Kérelem
-          A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási szolgáltatási díj:

   Fenti rendelet 1. számú melléklet I/24.9. pontjában meghatározott díjtétel.
-          A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb. Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.
-          Megvalósulási dokumentáció 3 példánya.
-          A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§-ának megfelelő üzemeltetési szabályzat 3 példánya.
-          Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
-          Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
     Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
-          Amennyiben a kút 1996. július 1. után épült kutak esetén a kút bekerülési költsége.

Számlával kell igazolni, vagy szakértővel meg kell becsültetni.

   

 

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246

 

Elérhetőség

 

Központi szám:

(42) 598-930

 

Fax:

(42) 598-941

 

Ügyeleti telefonszám:

(30) 620-7007

 

zoldhatosag [at] szabolcs [dot] gov [dot] hu (E-Mail)
 
Számla szám:
10044001-00299695-00000000
 
  
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál