Tájékoztatás az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó BAT következtetéseket tartalmazó bizottsági végrehajtási határozatról

Tisztelt Ügyfelünk!

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály tájékoztatja, hogy 2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv valamint az átültetését szolgáló a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetésekből kiindulva kell megállapítani.

A Bizottság végrehajtási határozatának hatálya alá Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontja szerinti tevékenységek tartoznak: „Nagy létszámú állattartás: Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára, b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, c) 750 férőhely kocák számára.”

A Bizottság végrehajtási határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák, és a kibocsátási szintek tekintetében, új tevékenységre vonatkozó engedély kiadása és meglévő létesítmények engedélyének felülvizsgálata esetén egyaránt.

A Főosztály felhívja a figyelmét arra, hogy az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó BAT következtetésben foglalt feltételeknek való megfelelés végső határideje: 2021. február 15.

Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező tevékenység megfelelését a BAT következtetésben foglalt feltételeknek, mind az elérhető legjobb technikák, mind a kibocsátási szintek tekintetében az elkövetkezendő időszakban az egységes környezethasználati engedélyek soron következő felülvizsgálata során igazolni kell a megadott határidőig. A határidőre való megfelelés teljesítése és annak igazolhatósága érdekében a Főosztály 2017. évben hivatalból intézkedik a jogerős egységes környezethasználati engedélyekben előírt felülvizsgálati kötelezettségre vonatkozó határidő szükség szerinti módosításáról, valamint a BAT következtetésekhez kapcsolódó részletes tartalmi követelmények meghatározásáról.

Nyíregyháza, 2017. május 29.

Tisztelettel:

Dr. Galambos Ildikó

hivatalvezető

nevében és megbízásából

Rozinka Zsolt Illés

főosztályvezető