a Túr jobb parti torkolati szakaszának kiépítése 7+050-10+880 tkm között, és a sonkádi osztózsilip átépítése

Tárgy: 
környezeti hatásvizsgálati eljárás
Ügyiratszám: 
91/2021
Környezethasználó neve: 
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Környezethasználó címe: 
1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Kérelem és mellékletei: 
Közzététel vége: 
2021.04.26