„Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén, a Kraszna balparti töltés 0+150 – 4+845 tkm, valamint a Kraszna jobb parti töltés 0+355 – 17+027 tkm szelvények közötti szakaszán történő töltéskorona burkolat építés vízilétesítményeinek megépítése, vízi