Ömböly Község Önkormányzata által tervezett az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításának előzetes vizsgálata

Tárgy: 
Előzetes vizsgálati eljárás
Ügyiratszám: 
6566/2018
Környezethasználó neve: 
Ömböly község Önkormányzata
Környezethasználó címe: 
4373 Ömböly, Szabadság tér 10.
Közzététel vége: 
2018.09.30