Tornyospálca, 083/4 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
Tornyospálca, 083/4 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
615-3/2016; 615-4/2016
Közzététel időtartama: 
2016.01.25 - 2016.02.01
Hirdetmény: