Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
a Lónya 047/4 hrsz.-ú területen (EOV: 889823, 339165) található fokozottan fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelésének, költésének és utódnevelésének védelme érdekében elrendelt gazdálkodási korlátozás.
Ügyiratszám: 
5274-5/2022.
Közzététel időtartama: 
2022.09.15 - 2022.09.30