Szamostatárfalva, 020/7 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
Szamostatárfalva, 020/7 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
48-7/2016; 48-8/2016
Közzététel időtartama: 
2016.04.11 - 2016.04.18