Kántorjánosi, 0360/2, 0360/6, 0360/9 hrsz. alatti hulladéklerakó kétütemű rekultivációjának megvalósulása

Tárgy: 
hulladéklerakó rekultiváció megvalósulására igazolás kiadása
Ügyiratszám: 
4674/2017
Közzététel időtartama: 
2017.07.13 - 2017.07.19