Tiszakóród 330/12, 330/15-16, 0113/3 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultivációjának megvalósulása

Tárgy: 
hulladéklerakó rekultiváció megvalósulására igazolás kiadása
Ügyiratszám: 
4673/2017
Közzététel időtartama: 
2017.09.21 - 2017.09.27
Hirdetmény: