Kántorjánosi, 0134/2, 0134/3, 0134/4 hrsz. alatti hulladéklerakó kétütemű rekultivációjának megvalósulása

Tárgy: 
hulladéklerakó rekultiváció megvalósulására igazolás kiadása
Ügyiratszám: 
4670/2017
Közzététel időtartama: 
2017.08.03 - 2017.08.09