Penészlek, 0409/1, 0410/2, 0410/3, 0410/5 hrsz. alatti hulladéklerakó kétütemű rekultivációjának megvalósulása

Tárgy: 
hulladéklerakó rekultiváció megvalósulására igazolás kiadása
Ügyiratszám: 
4662/2017
Közzététel időtartama: 
2017.09.14 - 2017.09.19