Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
A Rétközberencs 090/2 hrsz-ú ex lege védett ingatlant érintő tűzesettel kapcsolatban adatszolgáltatásra történő felhívás
Ügyiratszám: 
4478-34/2022
Közzététel időtartama: 
2022.08.23 - 2022.09.08