az Ópályi, 040/2 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
az Ópályi, 040/2 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
439-15/2016; 439-16/2016
Közzététel időtartama: 
2016.06.22 - 2016.06.28