a Lövőpetri, 052 és 053/8 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
a Lövőpetri, 052 és 053/8 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
431-3/2016; 431-4/2016
Közzététel időtartama: 
2016.01.25 - 2016.02.01
Hirdetmény: