a Nábrád, 0185/11 és 0185/12 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó együtemű rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
a Nábrád, 0185/11 és 0185/12 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó együtemű rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
430-6/2016; 430-7/2016
Közzététel időtartama: 
2016.03.09 - 2016.03.16