Petneháza, 0185/10 és 0185/12 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó együtemű rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
Petneháza, 0185/10 és 0185/12 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó együtemű rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
429-3/2016; 429-4/2016
Közzététel időtartama: 
2016.01.25 - 2016.02.01
Hirdetmény: