Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
Értesítés a Gemzse 0175/24 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakójának, környezetvédelmi felülvizsgálatának és rekultivációjának módosítására vonatkozó eljárás megindításáról
Ügyiratszám: 
422/2021.
Közzététel időtartama: 
2021.12.20 - 2022.01.03