Döntés hirdetményezése

Tárgy: 
a Gávavencsellő 072/9 hrsz.-ú területen (EOV: 838932,318865) található fokozottan fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelésének, költésének és utódnevelésének védelme érdekében elrendelt gazdálkodási korlátozás.
Ügyiratszám: 
4085-4/2022.
Közzététel időtartama: 
2022.06.30 - 2022.07.09