Túristvándi 294, 295, 300/1-2 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálat