a Magy, 0134/3, 0134/4 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása

Tárgy: 
rekultivációs engedély módosítása
Ügyiratszám: 
1874-21/2021.
Közzététel időtartama: 
2021.08.12 - 2021.08.26