a Magy, 0134/4, 0134/5 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítására irányuló eljárás megszüntetése

Tárgy: 
eljárás megszüntetése
Ügyiratszám: 
1874-2/2021
Közzététel időtartama: 
2021.04.21 - 2021.05.05
Hirdetmény: