Tényállás tisztázása

Tárgy: 
6255/1 hrsz.-ú területen illegálisan elhelyezett hulladékkal kapcsolatos nyilatkozattétel
Ügyiratszám: 
1849/2021.
Közzététel időtartama: 
2022.03.10 - 2022.03.24