Fehérgyarmat 0118 hrsz. és Penyige 053/9-10, 055 területeken tervezett „49,99MW PV PARK” napelemes kis erőmű előzetes vizsgálata

Tárgy: 
Előzetes vizsgálati eljárás
Ügyiratszám: 
1431/2021
Környezethasználó neve: 
50MW Napenergia Kft
Környezethasználó címe: 
1022 Budapest, Alvinci út 46.
Kérelem és mellékletei: 
Közzététel vége: 
2021.04.13