a Bátorliget 039/3, 039/4 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása

Tárgy: 
a Bátorliget 039/3, 039/4 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó felszámolással történő rekultiváció megvalósulása
Ügyiratszám: 
124-4/2016; 124-5/2016
Közzététel időtartama: 
2016.01.25 - 2016.02.01
Hirdetmény: